Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Odoslaním objednávky vyjadruje Kupujúci súhlas so spracovaním jeho osobných údajov Predávajúcemu za účelom spracovania jeho elektronickej objednávky a zaslania objednaného tovaru na Kupujúcim uvedenú adresu, za účelom realizácie zúčtovania platby za objednaný tovar a na ďalšie úkony Predávajúceho súvisiace výlučne s realizáciou svojich povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe elektronickej objednávky  Kupujúceho.

Využívaním elektronického internetového katalógu EPM Elektrobečov s.r.o. na stránke http://epmeb.gcore.sk/  Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kupujúcim poskytnuté údaje budú uchovávané v chránenej databáze na serveri Predávajúceho a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani využívané na komerčné účely.

Kupujúci môže kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov u Predávajúceho, a to zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu epmeb@epmeb.sk.